Autorzy

Trwa wczytywanie

Władysław Żeleński

Ur. 6 VII 1837, Grodkowice (Krakowskie). Zm. 23 I 1921, Kraków.
Władysław Żeleński należy do najwybitniejszych polskich kompo­zytorów okresu pomoniuszkowskiego. Kształcił się początkowo w Kra­kowie u S. Mireckiego, później w Pradze u A. Dreyschocka i I. Krejciego, uzyskując zarazem na praskim uniwersytecie stopień doktora filozofii. Kontynuował następnie studia kompozytorskie w Pa­ryżu. W 1871 powrócił do kraju i został następcą Moniuszki na sta­nowisku profesora harmonii i kontrapunktu w Konserwatorium War­szawskim. W kilka lat później objął stanowisko dyrektora Warszaw­skiego Towarzystwa Muzycznego, które doprowadził do rozkwitu; w 1880 powrócił do Krakowa, gdzie pozostał już do końca życia. Dzięki jego usilnym staraniom szkoła tamtejszego Towarzystwa Muzycznego zo­stała przekształcona w konserwatorium - jego działalnością kiero­wał Żeleński jako dyrektor przez blisko 30 lat.
Bogata ilościowo twórczość Żeleńskiego obejmuje 4 opery ("Kon­rad Wallenrod", "Goplana", "Janek", "Stara baśń"), uwerturę w "Tatrach", "Koncert fortepianowy", kompozycje kameralne, solowe utwory instru­mentalne oraz liczne pieśni. Twórczość tę, podobnie jak dzieła młod­szego nieco Noskowskiego, z czasem usunęły po trosze w cień talenty Karłowicza, Różyckiego, Szymanowskiego. Jednakże właśnie twórczość Żeleńskiego i Noskowskiego, a bardziej jeszcze może ich działalność pedagogiczna i społeczna odegrały ogromną rolę w rozwoju kultury muzycznej polskiego społeczeństwa, stanowiąc jak gdyby pomost mię­dzy twórczością Moniuszki a kompozytorami Młodej Polski.
Źródło: Przewodnik Operowy Józef Kański, PWM 1997

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji