Osoby

Trwa wczytywanie

Andrzej Łubieniewski

ŁUBIENIEWSKI Andrzej, właśc. Eugeniusz Ł., pseud. Wierusz, także A. Wierusz-Łubieniewski (14X Kraków - 5 X 1979 Grudziądz), aktor. Był synem Romana Ł., buchaltera, i Zofii ze Studnickich, nauczycielki, mężem Jadwigi Łubieniewskiej. W 1921 zdał maturę w gimn. w No­wym Sączu; wg własnej relacji uczył się m.in. w szkole film. W. Biegańskiego; w 1928 uzyskał ma­gisterium Wydz. Prawa Uniw. Jagiellońskiego. Do wybuchu II wojny świat. był urzędnikiem banko­wym. W 1939-41 pracował jako robotnik w Rzęśnie k. Lwowa, a w 1942-45 był pracownikiem umy­słowym i akwizytorem w Krakowie. W 1945 był uczniem Studia przy Starym T.; w kwietniu 1945 rozpoczął pracę jako aktor w T. im. Słowackiego w Krakowie, a w lipcu zdał eksternistyczny egzamin aktorski. W sez. 1945/46 występował w krak. T. Powszechnym im. Żołnierza Pol., w sez. nast. w T. Dramatycznym Domu Marynarki Wojennej (póź­niej T. Aktorów) w Gdyni i Sopocie. W 1948-1950 pracował w T. im. Bogusławskiego w Kaliszu, od lipca 1950 w T. Dramatycznych w Poznaniu, skąd od sez. 1956/57 przeniósł się do T. Ziemi Pomor­skiej w Bydgoszczy. W sez. 1958/59 zaangażował się do T. im. Fredry w Gnieźnie, od sez. 1961/62 wrócił do Bydgoszczy, do T. Polskiego, w którym występował nieprzerwanie do 1976, mimo przejścia na emeryturę w 1971. W sez. 1977/78 był w ze­spole, a w 1978/79 występował jeszcze gościnnie w T. Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu. Grał m.in. Szambelana ("Ciotunia"), Millera ("Intryga i miłość"), Hrabiego Respekta ("Fantazy"), Arkasa ("Ifigenia w Taurydzie"), Pustelnika ("Balladyna"), Lipkę ("Awans"), Dyndalskiego ("Zemsta"), Chłopa II ("Indyk").
Bibl.: Almanach 1979/80; Kaszyński: Teatralia (tu błędnie imię Edmund); Orzechowski: Stary Teatr s. 178 (w indeksie błędnie Łubniewski); 75 lat T. Pol. w Poznaniu s. 445; Ilustr. Kur. Pol. 1962 nr 249 (il.); Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP.
Ikon.: Fot. - IS PAN, ZASP.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji