Osoby

Trwa wczytywanie

Maksymilian Statkiewicz

STATKIEWICZ Maksymilian (11 X 1889 Warszawa - 19 II 1976 Poznań), tancerz, choreograf, reżyser, kierownik baletu. Był synem Mikołaja Adol­fa S., krawca, kier. magazynu kostiumów w warsz. T. Wielkim, i Teofili z Kleczkowskich, mężem - Zofii Grabowskiej (ślub 18 II 1926 w Poznaniu). W 1897-1907 uczył się w warsz. szkole baletowej u A. Gillerta, J. Walczaka i E. Cecchettiego; 2 XI 1903 wykonał taniec solo w duecie z H. Szmolcówną, w mazurze tańczonym przez uczniów szkoły baletowej w czasie przedstawienia dworskiego w Skierniewicach dla cara. W 1907 zdał maturę w VI Gimn. w Warszawie. W 1907-11 był tancerzem baletu WTR. W marcu 1911 zaangażował się do Ballets Russes S. Diagilewa wraz z pierwszą dużą grupą warsz. tancerzy. W zespole tym był tancerzem corps de ballet, ale wykonywał też epizodyczne partie, takie jak: Pierrot ("Karnawał"), Menażer z Nowego Jorku ("Parade"), Diabeł ("Contes russes"), Król pikowy ("La Boutique fantasque"). W 1921-23 był solistą, a od 1922 także choreografem baletu zespołu operowego W. Mocchiego, z którym wy­stępował we Włoszech i Ameryce Południowej. W czasie pobytu w Argentynie rozpoczął pracę pedag. w Teatro Colon w Buenos Aires. Do Polski wrócił w 1924 i od sierpnia t.r. zaangażował się do T. Wielkiego w Poznaniu. Był tam solistą, choreogra­fem, baletmistrzem i kier. baletu, założył też przy tym teatrze szkołę baletową. W 1925-30 uczył tań­ców narodowych w Studium Wychowania Fizycz­nego przy Uniw. Poznańskim. W 1930 odszedł z opery pozn. do Lwowa, gdzie przez dwa sez. był choreografem, baletmistrzem i kier. baletu T. Wiel­kiego oraz szkoły baletowej. Do opery pozn. wrócił w 1933 i pozostał w niej do wybuchu wojny. Z baletami przygotowanymi przez siebie w ope­rze pozn., występował gościnnie w Gdańsku (1934, 1935) i Krakowie (1938). W grudniu 1939 wysied­lony przez Niemców z Poznania, pracował w War­szawie jako urzędnik w Międzyzwiązkowej Spół­dzielni Powierniczej; w 1944 został wywieziony na roboty do Niemiec. Po oswobodzeniu przez wojska franc, założył gimn. i lic. pol. w Rottweil, potem w Schwenningen i prowadził je w 1946-47; uczył tam języków obcych (znał ich siedem). Po powrocie do Polski związał się w 1946 z Operą w Poznaniu i pracował w niej do 1965; do 1949 jako choreograf, później jako asystent reżysera i reżyser. W 1948-49 był kier. studia baletowego przy Państw. Wyższej Szkole Operowej, 1956-65 pedagogiem na wydz. wokalnym PWSM, uczył ruchu scen., reżyserował także szkolne przedstawienia. W 1958 obchodził jubileusz pięćdziesięciolecia pracy artystycznej. Wykształcony na najlepszych wzorach zagranicz­nych, był jednym z najnowocześniej myślących cho­reografów polskich w okresie dwudziestolecia mię­dzywojennego. Warunki pracy w pozn. T. Wielkim spowodowały, iż w jego twórczości przeważały sta­rannie przygotowane sceny baletowe w operach i operetkach. Samodzielny repertuar baletowy kształ­tował uwzględniając poziom wykonawczy swojego zespołu, upodobania publiczności i własne kryteria artystyczne. W jego dorobku choreograficznym zna­lazły się więc pozycje tradycyjne: "Wieszczka lalek" (1925), "Manewry" wg "Postoju kawalerii" (1925), ba­lety z repertuaru Ballets Russes: "Tańce połowieckie" (1925), "Chopiniana" (1925), "Szeherezada" (1928), "Og­nisty ptak" (1938), oraz szeroko potraktowana twór­czość rodzima: "Legenda Bałtyku" (1924), "Wesele na wsi" (1928), "Tatry" (1929), "Pan Twardowski" L. Róży­ckiego (1929), "Syrena" (1938), "Pieśń o ziemi" (1949). Szczególną zasługą S. było przygotowanie udanej pol. prem. "Harnasiów" (9 IV 1938). Był też wybit­nym tancerzem; po prem. "Pana Twardowskiego" (1929) w prasie pozn. pisano: "Ujęcie postaci Twar­dowskiego przez p. Statkiewicza odznaczało się szczególnie oryginalnym pomysłem odebrania tej postaci cech Fausta. Statkiewicz chciał przedstawić nie niemieckiego alchemika, ale polskiego szlach­cica" (cyt. za T. Świtała s. 125). Tańczył też główne partie takie, jak: Rotmistrz ("Manewry"), Shariar ("Sze­herezada"), Pan Młody ("Wesele na wsi"), Ojciec ("Har­nasie"), Kościej ("Ognisty ptak").
Bibl.: Almanach 1975/76; Ciesielski: Teatr pol. w Gdańsku; M. Komorowska: Szymanowski w teatrze, Warszawa 1992; Mamontowicz: Szkolnictwo baletowe; Pudełek: Balet 1867-1915; Świtała (il.); Turska: Almanach; Turska: Przewodnik; WSB (T. Śmiełowski); Wysocka: Dzieje (il.); Kur. Warsz. 1930 nr 144; Ruch Muz. 1976 nr 8; Scena i Szt. 1909 nr 33, 36; Taniec 1977 (czerwiec) s. 51 (il.), 1980 s. 29; Życie Warsz. 1976 nr 48; Afisze, IS PAN; Akta (tu fot), ZASP; Programy, MTWarszawa.
Ikon.: Fot. - Arch. Dok. Mech., MTWarszawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji