Osoby

Trwa wczytywanie

Michał Lasowy

LASOWY Michał (9 III 1910 Kołomyja - 18 VI 1978 Łódź), śpiewak. Był synem Eustachego L., konduktora kolejowego, i Józefy z Kosteckich, mę­żem Wiesławy z domu Sajda. Po maturze w gimn. w Solcu nad Wisłą, w 1933 rozpoczął studia śpie­wacze w konserwatorium im. Moniuszki w Stani-sławowie, a nast. przeniósł się do Poznania, gdzie uczył się m.in. u A. Karpackiego. Podczas okupacji niem. przebywał w Warszawie, występował w ka­wiarniach, uczył rysunku i robót ręcznych na taj­nych kompletach w III Gimn. Miejskim. W 1945 podjął studia w PIST w Łodzi. Od 1 IX 1946 zaangażował się do łódz. T. Komedii Muzycznej Lutnia; 1950-51 występował w T. Muzycznym w Lublinie, od 1952 - znów w Łodzi w Połączonych T. Muzycznych, a nast. (grudzień 1954 - marzec 1956) na estradzie, m.in. w sez. 1955/56 w objaz­dowym zespole artystów łódz. operetki, z którym występował w "Bohaterze z romansu" w kilkudzie­sięciu miastach. Od marca do lipca 1956 był zaan­gażowany w T. Muzycznym w Poznaniu. W sez. 1956/57 występował jako śpiewak w DK w Kra­kowie. Wrócił nast. do Łodzi i do końca 1975 był solistą Operetki (od 1972 pn. T. Muzyczny). Był działaczem związku zawodowego. Z zamiłowania malował i rzeźbił w drewnie, brał udział w wielu wystawach.
Postawny, o pociągłej twarzy, miał dobre warunki scen. do ról amantów, choć wykonywał także role charakterystyczne. Początkowo powierzano mu mniejsze partie, od drugiej poł. l. pięćdziesiątych należał do czołowych tenorów łódz. sceny operet­kowej. Śpiewał m.in. Hrabiego Daniłę ("Wesoła wdówka), Eisensteina ("Zemsta nietoperza"), role tyt. w "Hrabim Luksemburgu" i "Boccacciu", Koltaya ("Wi­ktoria i jej huzar").
Bibl.: Almanach 1977/78; Kron. m. Poznania 1981 nr 2 s. 25, 44, 46; Dz. Łódz. 1968 nr 133; Tyg. Powsz. 1978 nr 47; Afisze, programy (m.in. programy: "Króla włóczęgów" z Operetki w Łodzi 1961; il.; Operetka w Lublinie 1947-68; il.; 40 1. sceny operetkowej w Łodzi; il.), IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP; Akta, T. Muzyczny Łódź.
Ikon.: Fot. - IS PAN.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji